Zorg voor Ambacht

Zorg voor Ambacht bestaat uit vijf verschillende gespecialiseerde afdelingen waar deelnemers door ambachtslieden worden begeleid in hun ontwikkeling op het gebied van werk en dagbesteding.

Wie zijn wij?

Zorg voor Ambacht/Factor5 Dagbesteding is een laagdrempelige
locatie met een goede afspiegeling van de maatschappij. De leeftijd van onze deelnemers varieert van jong tot 70+. Zorg voor Ambacht maakt onderdeel uit van Factor 5. De functie
van dagbesteding Zorg voor Ambacht is alle mogelijkheden te realiseren waarbinnen deelnemers op ieder gewenst niveau kunnen participeren. We streven hierbij naar maatwerk.

Dit doen we door het creëren en behouden van een plezierige, veilige en ontspannen werkplek waarin iedere deelnemer, individueel en onder begeleiding de kans krijgt om te groeien in zijn of haar eigen proces.

Zorg voor Ambacht zoekt daarbij de samenwerking met het onderwijs, gemeentes en andere sociale instanties/instellingen om deelnemers ook te kunnen laten doorstromen en waar mogelijk laten re-integreren in het arbeidsproces.

Wij bieden begeleiding vanuit de Jeugdwet, WMO, WLZ, Forensische Zorg, PGB en diverse maatwerktrajecten zoals met Scholen en Gemeente.

Ieder mens doet ertoe!

• Een passend aanbod van activiteiten op ieder gewenst niveau

• Een zinvolle dag invulling en mogelijkheden bieden om te ontwikkelen op het gebied van werk en dagbesteding.

• De mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen op het gebied van werk en dagbesteding.

• Door in te zetten op deze individuele mogelijkheden draagt de dagbesteding bij aan het vergroten van de autonomie en de participatie in de samenleving.

• Maatwerk waarbij iedereen kansen krijgt om te zijn en te groeien.

• Wij zoeken de samenwerking met het onderwijs, gemeentes en sociale instanties om deelnemers ook te kunnen laten doorstromen en mogelijk te laten reintegreren in het arbeidsproces.

Activiteiten

Zorg voor Ambacht bestaat uit vijf verschillende gespecialiseerde afdelingen waar deelnemers door ambachtslieden worden begeleid in hun ontwikkeling op het gebied van werk en dagbesteding. Hiernaast biedt de dagbesteding ondersteuning op het gebied van sociale vaardigheidstraining. Hierbij werken wij vanuit het principe van gelijkwaardigheid.

Keuken

Dit is het Hart van onze locatie. Op deze afdeling worden de lunches verzorgt door en voor de deelnemers van de verschillende afdelingen die vervolgens worden genuttigd in onze gezellige kantine. Daarnaast beschikken wij over een koffiecorner/kiosk, waar dagelijks de nodige drankjes worden afgegeven en een spoelkeuken. Onze deelnemers leren Horeca vaardigheden aan zoals bedienen, kook en snijwerk en wordt er gewerkt conform de regels HACCP. Het streven is te werken met verse en seizoensgebonden producten. Sinds kort beschikken wij over een verkoopwagen (De BakfietsHap) die elke woensdag voor aan de weg te vinden is.

Creatief

Op de afdeling creatief wordt onder begeleiding de creativiteit en het creatieve proces van onze deelnemers gevoed en in banen geleid. Onze deelnemers krijgen basis teken- en schildertechnieken
aangereikt, maar kunnen ook deelnemen aan workshops, gezamenlijke opdrachten of brainstormsessies. Tevens kunnen deelnemers hier aan de slag met eigen creatieve activiteiten en producten. Het maken van digitale muziek en het bespelen van verschillende instrumenten is tevens een mogelijkheid. Ook is er de mogelijkheid om in samenwerking met de houtafdeling meubels te decoreren. Sinds kort worden er in nauwe samenwerking met Kringloop Plus (Vinkhuizen) meubels gepimpt en in de winkel aangeboden.

Een wekelijks filosofie uurtje waar deelnemers onder begeleiding van de gespreksleider kunnen filosoferen over zelfgekozen onderwerpen is momenteel in ontwikkeling. Kunst en filosofie zijn min of meer verweven. Filosoferen is leuk en o.a. goed voor het zelfvertrouwen en maakt onze deelnemers mondiger en weerbaarder.

Fietsen/techniek

Op deze afdeling(en) worden de deelnemers geschoold in het onderhouden en repareren van fietsen. De fietsen zijn
circulair en worden dusdanig opgeknapt zodat ze geschikt zijn voor de verkoop in de eigen winkel van de dagbesteding. Uitgifte vindt veelal plaats middels de samenwerking met Stichting Leergeld en de Gemeente Groningen die allen fietsvouchers beschikbaar stellen voor de voor hun geldende doelgroep. Recent zijn wij een samenwerking met de ANWB/Gemeente Groningen/Stichting Leergeld en het Noorderpoort college gestart om ook kinderfietsen beschikbaar te stellen voor kinderen in Groningen wiens ouders een laag inkomen hebben.

Ook particulieren kunnen fietsen aanbieden ter reparatie.

Hout

Op deze afdeling worden activiteiten aangeboden op het gebied van houtbewerking. Dit kan variëren van hobbymatige, laagdrempelige producten tot het maken van meubelstukken of bouwtechnieken.
Wij werken daarbij zoveel mogelijk vanuit principe, Reduce, Re-use, Recycle. De opdrachten hiervoor komen op afroep en in goed overleg van bedrijven/instelling en particulieren.
Deelnemers leren hier omgaan met verschillende machines, en leren verschillende technieken op het gebied van houtbewerking afhankelijk van de mogelijkheden, wensen en niveau van de deelnemer. Er is o.a. een samenwerking met WoodWideCities Groningen gestart waardoor er op een laagdrempelige manier voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Brommers/scooters

In de garage worden brommers en scooters onderhouden en gerepareerd door onze deelnemers, zodanig dat hier een ook een
afdeling voor is gecreëerd. De werkzaamheden vinden plaats in een kleine setting. Daarnaast kunnen ook particulieren brommers/scooters aanbieden ter reparatie.

Ben jij nieuwsgierig en wil je
graag een keer bij ons kijken of
heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

ANWB Kinderfietsenplan

Elk kind een fiets met ANWB Kinderfietsenplan.
Met dit plan kunnen kinderen van 6 t/m 11 jaar uit gezinnen met een laag inkomen een fiets krijgen. Voor veel kinderen in Groningen is een eigen fiets, door de financiële situatie thuis, namelijk niet vanzelfsprekend.

Het ANWB Kinderfietsenplan is een initiatief van de ANWB in samenwerking met het Noorderpoortcollege en zorgverlener Zorg voor ambacht en Factor 5 in Groningen. Stichting Leergeld Groningen en omstreken verwerkt de aanvragen en geeft namens de gemeente Groningen de fietsen uit. Kinderen van 6 t/m 11 jaar uit gezinnen met een laag inkomen kunnen een fiets krijgen, door de samenwerking met de genoemde partijen.

De ANWB zamelt continu kinderfietsen in. Deze worden gerepareerd en rijklaar gemaakt door studenten van het Noorderpoortcollege van de afdeling Automotives, opleiding Fietstechnicus. Ook de mensen van de dagbesteding Zorg voor ambacht en Factor 5 werken aan de ingeleverde fietsen. Ouders die voor hun kind een fiets willen aanvragen, kunnen dat doen bij de Stichting Leergeld Groningen en omstreken, telefoonnummer: 088-2308820 (bereikbaar van ma t/m vr van 9.30-12.00 uur) of via de website.

Fiets reserveren bij Zorg voor Ambacht

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd kun je hier een fiets reserveren.

Kinderfiets

Factor 5

 

Dé factor in jouw ontwikkeling

 
Factor 5 is een professionele, innovatieve zorgverlener, gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, ontwikkelings- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dit doen we altijd op basis van respect en vertrouwen. Door middel van een brede en integrale aanpak ondersteunen we cliënten in het versterken van de regie over hun leven. Hierbij leggen we de nadruk op het ombuigen van belemmerende gedachten en gedragingen naar kansen, succes en toekomstperspectief. We hebben een lange adem: we weten dat werken aan jezelf een proces is van vallen en opstaan. Dat betekent concreet dat we bij negatief gedrag niet gelijk uitplaatsen, maar we in gesprek gaan en doelen formuleren vanuit het incident. Onze deur staat altijd open!
 
 
 

 

Zorg voor Ambacht

Ulgersmaweg 42, Groningen
085-4834894
infodagbesteding@factor-5.nl

Openingstijden

maandag t/m donderdag
8.00 tot 16.00 uur

Factor 5

Neem contact op